"Δημιουργικότητα είναι να σκέφτεσαι καινούρια πράγματα. Καινοτομία
είναι να κάνεις καινούρια"